Strona głównaUncategorizedCo warto wiedzieć o pożyczkach pod zastaw nieruchomości

Co warto wiedzieć o pożyczkach pod zastaw nieruchomości

Kredyt i pożyczka to pojęcia, które bardzo często są używane zamiennie. To błąd. Kredyt to produkt finansowy udzielany tylko i wyłącznie przez banki. Zasady jego przyznawania uregulowane zostały w przepisach prawa bankowego. Zgodnie z tymi przepisami kredyt to umowa pomiędzy kredytodawcą, czyli bankiem, a kredytobiorcą. W ramach tej umowy bank zobowiązuje się oddać w posiadanie klienta środki finansowe w określonej wysokości.

Klient zobowiązuje się do spłaty środków wraz z odsetkami w ratach. Wysokość oraz terminy spłaty rat zostają zawarte w umowie kredytowej. Umowa kredytowa zawsze jest zawierana na piśmie. W przypadku pożyczek sytuacja wygląda inaczej. Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy sporządzanej pomiędzy pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą. Umowa może mieć zarówno formę ustną, jak i pisemną. Powinna być ona zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego. Zasady przyznawania pożyczek są indywidualną sprawą stron zawierających umowę.

Czym są pożyczki pod zastaw nieruchomości

Pożyczki pod zastaw nieruchomości udzielane są zazwyczaj przez pozabankowe firmy pożyczkowe. W ramach podpisanej umowy pożyczkobiorca uzyskuje pieniądze, które może przeznaczyć na dowolny cel. Zabezpieczeniem dla pożyczkodawcy jest w tym przypadku nieruchomość. W przypadku kiedy pożyczkodawca nie będzie spłacał pożyczki, nieruchomość będąca przedmiotem zabezpieczenia może zostać przejęta lub zlicytowana. Ilość środków, które można uzyskać w ramach pożyczki pod zastaw nieruchomości, uzależniona jest od jej wartości. Większość instytucji finansowych posiadających w ofercie tego rodzaju produkt korzysta ze wskaźnika LTV. Wskaźnik ten wyrażony jest procentowo i określa, ile pieniędzy można  pożyczyć, posiadając nieruchomość o danej wartości. Przykładowo przy LTV równym 50 procent, klient otrzyma maksymalną pożyczkę równą połowie wartości nieruchomości.

Najważniejsze zalety i wady pożyczek pod zastaw nieruchomości

W związku z tym, że pożyczki pod zastaw nieruchomości udzielane są przez firmy pożyczkowe, zdecydowanie łatwiej uzyskać je od kredytów bankowych. W przypadku zawierania umów pożyczkowych formalności ograniczone są jedynie do niezbędnego minimum. Z produktów tych bardzo często korzystają klienci, którym banki odmówiły kredytu ze względu na brak zdolności kredytowej. Co niezwykle ważne przedstawiciele firmy pożyczkowej przy zawieraniu umowy nie pytają, na jaki cel przeznaczone zostaną pieniądze, dlatego sposób ich wykorzystania leży całkowicie w gestii pożyczkobiorcy. Z rozwiązania tego korzystać mogą również osoby, które z różnych przyczyn wpadły w problemy finansowe. W takim przypadku pieniądze z pożyczki pod zastaw nieruchomości przeznaczyć można na wyjście z długów i powrót do równowagi finansowej.

W związku z tym, że korzystając z tego rodzaju produktów, zastawia się nieruchomość będącą często dorobkiem całego życia, należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy w podpisywanej umowie. Aby uniknąć problemów,należy dokładnie przeczytać całą umowę, a w razie potrzeby poprosić o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii. Zaleca się również korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych i renomowanych firm pożyczkowych. Podpisując umowę z mało znaną firmą pożyczkową, podejmuje się ryzyko, że zapisy w umowie mogą być niezgodne w wcześniejszymi uzgodnieniami.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne