Strona głównaUncategorizedSzczecin i Stargard Szczeciński: Studia informatyczne

Szczecin i Stargard Szczeciński: Studia informatyczne

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum jest niepubliczną szkołą wyższą wyspecjalizowaną w ofercie edukacyjnej studiów trzech kierunków: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pedagogiki i Informatyki. Skutkiem tego na jej absolwentów czekają wielkie sektory rynku pracy: służb związanych z bezpieczeństwem, placówek i instytucji edukacyjnych oraz branż i firm informatycznych.

Na przestrzeni wielu lat istnienia Collegium Balticum misją uczelni stało się zapewnienie studentom umożliwiających rozwijanie się i pracę w wybranym zawodzie specjalistycznych kompetencji. Uczelnia zapewnia komfortowe warunki, które przekładają się na perspektywy przyszłej albo kontynuowanej pracy zawodowej. Dysponuje znakomitą bazą uczelnianą, do której należy między innymi biblioteka, mediateka i wydawnictwo uczelniane. Nad przekazywaniem słuchaczom wiedzy ogólnej i kierunkowej na poziomach poszczególnych kierunków studiów czuwa wykwalifikowana kadra, wszystkie zaś fakultety są sprofilowane praktycznie, czyli zajęcia warsztatowe i laboratoryjne prowadzone przez autorytety w swoich dziedzinach przeważają nad wyłącznie teoretycznymi wykładami. Spora część ćwiczeń odbywa się poza uczelnią – w instytucjach i firmach partnerskich, w których studenci odbywają praktyki, najlepsi z nich zaś znajdują pracę jeszcze przed zdobyciem dyplomu. Umożliwiające zdobycie specjalizacji studia podyplomowe na SSW Collegium Balticum mogą być kończone jednocześnie ze zdobywaniem tytułu licencjata lub magistra, czyli bez wydłużania toku studiów. Organizacja tego procesu jest prosta i dopasowana do potencjału studentóworaz modyfikowana na bieżąco zgodnie z ich oczekiwaniami. Dzięki elastycznym harmonogramom zajęć i innym udogodnieniom studenci Collegium mogąłączyć życie zawodowe ze studenckim i osobistym. Studia na Collegium Balticum to także wyróżniająca się na rynku edukacyjnym oferta atrakcyjna cenowo. Jako uczelnia, która oferuje mnóstwo, jeśli chodzi o zagwarantowanie możliwie najlepszych kompetencji zawodowych i przygotowanie wykonywania wybranego zawodu jest świadomie wybierana zarówno przez młodzież stawiającą pierwsze kroki w swojej karierze, jak i dorosłych wzbogacających swoje doświadczenie zawodowe. Jest też laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Wśród nich znajdują się:

  • certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” popularyzujący i wyróżniający wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnychi kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych,
  • prawo do znaku „Wiarygodna Szkoła” promującego uczelnie, które w sposób odpowiedzialny podchodzą do swoich studentów i absolwentów tworząc perspektywy zawodowe i dostosowujące kształcenie do potrzeb rynku pracy.
  • Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, a zatem poświadczenie, że SSW Collegium Balticum jest godnym zaufania partnerem biznesowym oraz placówką solidną i rzetelną w biznesie, co dlawszystkich teraźniejszych i przyszłych studentów jest gwarancją jej ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku.

Szczegółowy wykaz wyróżnień oraz informacje z codzienności uczelni można znaleźć na jej stronie internetowej, poniżej zaś przedstawiamy całościową ofertę edukacyjną SSW Collegium Balticum.

Rodzaj studiów licencjackich oraz inżynierskich jest systemowo wykorzystywany w systemach edukacyjnych Europy. Tytuł zawodowy licencjata uzyskiwany po studiach I-go stopnia jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence. Według Polskiej Klasyfikacji Edukacji absolwent studiów pierwszego stopnia zdobywa – po obronie pracy dyplomowej – wykształcenie wyższe zawodowe. Nauka na tych studiach wymaga wcześniejszego ukończenia szkoły średniej i zdania matury. Ukończenie studiów licencjackich daje możliwość studiowania na studiach drugiego stopnia.

SSW Collegium Balticum proponuje na tym poziomie następujące kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ten kierunek studiów jest często wybierany przez osoby zainteresowane karierą w służbach mundurowych albo pracą związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa. Program kompleksowo odnosi się do sugerowanej tematyki, a dzięki podpisanym poprzez Collegium Balticum porozumieniom – w tym z Komendą Wojewódzką Policji – studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mają ułatwione wejście w życie zawodowe.

Informatyka (studia inżynierskie)

Absolwenci studiów informatycznych Collegium Balticum mają duże możliwości realizowania swoich pasji zdobywając tytuł inżyniera oraz pewny zawód. Pracę w renomowanych przedsiębiorstwach znajdują jeszcze przed zakończeniem nauki. Nad ich edukacją czuwają profesjonaliści w dziedzinie informatyki, a sama uczelnia kształci specjalistów XXI wieku. Collegium Balticum pozwala zdobyć profesjonalną wiedzę i właściwie nieograniczone perspektywy zawodowe w jednej z najszybciej rozwijających się branż. Pasjonaci nowych technologii, przyszli programiści, jednostki kreatywne i myślące poza szablonami oraz nastawione na pracę w środowisku międzynarodowym mogą wybrać następujące specjalności:

    • Technologie internetowe,
    • Programista systemów wbudowanych

,

  • Tester oprogramowania,
  • Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft).

Informatyka

Informatyczne studia podyplomowe Collegium Balticum to poniższe kierunki:

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

Kierunek ten jest to szansa dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w administracji publicznej w sektorach związanych z bezpieczeństwem informatycznym, między innymi w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, czy Biurach Zarządzania Kryzysowego terenowych urzędów administracji państwowej oraz w komórkach wyspecjalizowanych w ochronie danych a także osobowych, oraz informacji niejawnych. Studia koncentrują się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem w systemach teleinformatycznych, likwidowaniem cyberterroryzmu oraz przestępczości komputerowej. Program studiów obejmuje zajęcia związane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym i rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa wydatków publicznych.

Informatyka dla nauczycieli

Celem tych studiów jest przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do uczenia przedmiotów informatycznych. Kierunek ten to studia dające kwalifikację adresowane do nauczycieli, chcących uzyskać uprawnienia do uczenia takich przedmiotów jak informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Słuchaczami są osoby, które mają przygotowanie pedagogiczne oraz dyplom ukończenia studiów wyższych I lubII stopnia.

Inżynieria wymagań

Program studiów tego kierunku opiera się na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB i IREB, a także na najlepszych praktykach branżowych powiązanych ze standardami ISO i IEEE. Zakończenie kierunku inżynierii wymagań otwiera drogę do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów IREB lub REQB. Studia gwarantują wiedzę teoretyczną i uczą praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej czy inżynierii wymagań. Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące analizowania firmy (jego procesów biznesowych i środowiska ekonomicznego) i ustalania priorytetów biznesowych. Formuje również umiejętności określania wymogów potrzebnych do wypracowania rozwiązań, analizowania tych wymagań oraz opracowania koncepcji realizacji przewidywanych celów biznesowych.

Uczelnia oferuje także kursy informatyczne.

Menedżer systemów zarządzania jakością

Studia na tym kierunku są prowadzone pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen, która zajmuje się homologacją wyrobów i systemów zarządzania, dostarczającej rozwiązań dla przemysłu i usług. przeznaczone są dla tych, którzy zajmują zawodowo zagadnieniami jakości w różnorodnych biznesach. Po ukończeniu kierunku absolwenci są przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen. Po pomyślnym zaliczeniu tego egzaminu oraz po spełnieniu kryterium kompetencyjnego można również rozpocząć współpracę z TUV Hessen. Misją studiów tego kierunku jest nabycie przez słuchaczy kwalifikacji niezbędnych w przygotowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Finalizując studia,słuchacze uzyskują akredytowane przez TÜV Hessen/HRS certyfikaty audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, BI) i pełnomocnika ZSZ.

Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

Oferta studiów tego kierunku skierowana jest do osób posiadających posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które pragną uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy w administracji publicznej albo w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstw, lub administracji. Studia umożliwiają zdobycie know-how z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich w tym zakresie. Układ zajęć obejmuje zagadnienia audytowania i kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacjach, kryptografii i mechanizmów bezpieczeństwa, zarządzania zaufaniem i ryzykiem i problematykę standardów bezpieczeństwa informacji, a w szczególności wdrażania ISO 27001.

Testowanie oprogramowania

Program kształcenia na tym kierunku opiera się na Software Engineering Body of Knowledge, programie certyfikacji testerów ISTQB i najlepszych praktykach branżowych związanych ze standardami ISO, IEEE oraz TMMI, jak i klasycznymi koncepcjami zarządzania jakością. Gwarantuje nabycie szerokiej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można potem wykorzystać przy wdrażaniu norm jakościowych (np. ISO 9001), czy ulepszaniu procesów (CMMI, TMMI). Umożliwia też podejście do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB. Collegium Balticum przygotowało ten kurs z myślą o osobach rozpoczynających karierę zawodową w IT oraz osobach pragnących rozwijać kompetencje w dziedzinie wytwarzania, zapewniania i kontroli jakości oprogramowania.

Zarządzanie projektami

W czasie studiów na tym kierunku słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu wielu dziedzin zarządzania projektami oraz praktyczne umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi wspomagających takie zarządzanie. Kadrę dydaktyczną tego kierunku stanowią wieloletni praktycy, doświadczeni w realizacji przedsięwzięć w wielu branżach. W ramach kierunku zarządzania projektami SSW Collegium Balticum nawiązał współpracę z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do stosownych egzaminów zaraz po zakończeniu studiów.Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Więcej artykułów

Popularne